Zarządzenie  Nr 13/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca  2016 roku

w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych 
w roku akademickim 2016/2017

  

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 27 lipca  2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm. ) oraz § 159  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się,  co następuje:

§ 1

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów wyższych w roku akademickim 2016/2017 określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik do zarządzenia nr 1/2016

 

Limity przyjęć na niestacjonarne studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

 

podstawowa jednostka/kierunek

studia niestacjonarne

 

Wydział Humanistyczny

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

30

30

60

 

Filologia angielska

60

60

120

 

Filologia polska

30

30

60

 

Historia

30

30

60

 

Informacja w przestrzeni publicznej

25

 

25

 

Organizacja turystyki historycznej

30

 

30

 

razem

205

150

355

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

 

Biologia

30

30

60

 

Chemia

30

25

55

 

Fizyka techniczna

30

 

30

 

Geografia

30

30

60

 

Informatyka

30

 

30

 

Matematyka

30

30

60

 

Ochrona środowiska

30

30

60

 

Turystyka i rekreacja

60

 

60

 

razem

270

145

415

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

 

Fizjoterapia

50

100

150

 

Kosmetologia

50

 

50

 

Kierunek lekarski - jednolite mgr

50

 

50

 

studia prowadzone w języku angielskim

30

 

30

 

Pielęgniarstwo

 

75

75

 

Położnictwo

 

50

50

 

Ratownictwo medyczne

50

 

50

 

Wychowanie fizyczne

60

 

60

 

Zdrowie publiczne

25

30

55

 

dla absolwentów kierunku ratownictwo medyczne

 

50

50

 

razem

315

305

620

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

 

Kryminologia stosowana*

50

 

50

 

Pedagogika

100

100

200

 

Praca socjalna

 

30

30

 

Psychologia-jednolite mgr*

50

 

50

 

razem

200

130

330

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

pierwszego stopnia/
jednolite mgr

drugiego stopnia

ogółem

 

Administracja

100

100

200

 

Bezpieczeństwo narodowe

60

 

60

 

Ekonomia

100

100

200

 

Finanse i rachunkowość

100

 

100

 

Logistyka

100

 

100

 

Politologia

50

50

100

 

Prawo - jednolite mgr

100

 

100

 

Stosunki międzynarodowe*

50

 

50

 

Zarządzanie

100

200

300

 

razem

760

450

1210

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

 

E-edytorstwo z elementami medioznawstwa*

25

 

25

 

Filologia (filologia angielska)

20

 

20

 

Filologia polska

25

 

25

 

Historia

20

20

40

 

Stosunki międzynarodowe

20

30

50

 

razem

110

50

160

 

Wydział Nauk Społecznych

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

 

Bezpieczeństwo narodowe

90

90

180

 

Ekonomia

50

 

50

 

Pedagogika

60

60

120

 

Zarządzanie

60

 

60

 

razem

260

150

410

 

razem UJK

1805

1075

2880

 

*studia planowane do uruchomienia w roku 2016

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-04 15:26:49
Data aktualizacji:2016-04-12 09:19:49

Liczba wyświetleń strony: 1860

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka