Zarządzenie Nr 108/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu  

 

 

Na podstawie art.85 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (Dz. U. 2016, poz. 2096) oraz na podstawie § 14 ust. 3 i ust.7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    W związku z włączeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tworzy się z dniem 31 grudnia 2016 roku Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu.

2.    W ramach Wydziału Zamiejscowego, o którym mowa w ust.1 tworzy się z dniem 31 grudnia 2016 r.:

1)      Instytut Humanistyczny,

2)      Instytut Techniczny,

3)      Instytut Zdrowia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2016.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-12 12:33:41
Data aktualizacji:2017-01-12 12:34:56

Liczba wyświetleń strony: 1039

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka