Zarządzenie Nr 14/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 kwietnia 2016 roku

zmieniające zarządzenie Nr 95/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

              Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się w 2016 r. następujące normy czasu dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

1) Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe:

 

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe

miesiąc

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

152

19

II

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta) – (8 godz.  × 1 dzień wolny od pracy)

152

19

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

176

22

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

razem

2.008

251

 

 

2) Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe:

 

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe

okres

obliczenie wymiaru czasu pracy

godziny

dni

I-IV

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

664

83

V-VIII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta) - (8 godz. × 1 dzień wolny od pracy)

672

84

IX-XII

(40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 3 święta)

672

84

razem

2.008

251”

 

2. Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje norma godzin pracy proporcjonalna do wymiaru zatrudnienia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-04-07 07:54:25
Data aktualizacji:2016-04-07 07:57:19

Liczba wyświetleń strony: 1543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka