Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 77/2017 

Zarządzenie  Nr 63/2016 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 20 września 2016 roku

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

               Na podstawie art. 199 ust. 2 i ust. 4 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-20 13:57:07
Data aktualizacji:2017-07-26 09:25:47

Liczba wyświetleń strony: 2144

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka