Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 36/2019

Zarządzenie Nr 40/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia wzoru oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r.,poz. 572 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się wzór oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wprowadza się wzór oświadczenia dotyczącego zgody rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią będącą cudzoziemcem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w   Kielcach, w języku ukraińskim, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-13 08:48:11
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1527

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka