Zarządzenie Nr 85/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w Uczelni

 

Na podstawie art. 129, 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1666 z późn. zm.), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 31 października 2016 r. (poniedziałek) jako dzień wolny od pracy.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-26 11:17:51
Data aktualizacji:2016-10-26 11:18:57

Liczba wyświetleń strony: 1482

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka