Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 77/2017 

Zmiany w zarządzeniu nr 60/2016

Zarządzenie Nr 44/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-07-28 14:32:19
Data aktualizacji:2017-07-26 09:26:37

Liczba wyświetleń strony: 3269

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka