Zmiany w zarządzeniach nr 57/2017, nr 59/2017 oraz 63/2017

Zarządzenie Nr 35/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „Ścieżka zdrowia do kariery”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „Ścieżka zdrowia do kariery” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-06-21 09:16:28
Data aktualizacji:2017-06-23 08:50:53

Liczba wyświetleń strony: 1337

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka