Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 119/2019

Zmienione zarządzeniami 85/2017, 19/2017, 33/2018

Zarządzenie Nr 67/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 usta   wy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 3 ust. 3 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. (t.j Dz. U. 2016 r., poz. 1 ze zm.), w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1539 ze zm.) w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do podpisywania zaświadczeń potwierdzających status studenta lub studenta studiów doktoranckich dla potrzeb uzyskania kredytów i pożyczek studenckich, oraz dla potrzeb informacji wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz w sprawach powszechnego obowiązku obrony:

1)       dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania – dziekan – dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2)      dla studentów Wydziału Humanistycznego– dziekan – dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

3)      dla studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekan - dr hab. inż. Barbara Gawdzik,  

4)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  – dziekan – dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

5)      dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu –  dziekan  – prof. dr hab. n. med. Marianna Janion,

6)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan  – dr hab. Jacek Bonarek,

7)      dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan – prof. zw. dr  hab. Andrzej Felchner,  

8)      dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik – dr Rafał Pawłowski.

 

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane w okresie kadencji 2016-2020. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-26 10:39:35
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-13 13:45:18

Liczba wyświetleń strony: 1169

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka