Zarządzenie Nr 22/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 maja 2016 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówień publicznych

 

Na podstawie art. 66 ust.  2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.572 z późn.zm.) oraz  § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do Zarządzenia nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu realizacji zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się  § 1 ust.1, który otrzymuje poniższe brzmienie:

 

„1. Przedmiotowy Regulamin zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną organizację w Uczelni postępowania w sprawach zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane, opłacane w całości lub części ze środków publicznych,  z wyłączeniem umów   cywilno-prawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-05-11 13:13:00
Data aktualizacji:2016-05-11 13:36:54

Liczba wyświetleń strony: 1479

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka