Zarządzenie Nr 51/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 19/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2016  roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie § 158 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje dr hab. Janusza Króla, prof. UJK z funkcji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.

2.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje prof. zw. dr hab. Marka Ruszkowskiego - prorektora ds. studenckich i kształcenia na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.

§ 2

Aktualny skład Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, po wprowadzeniu zmiany o której mowa w § 1 przedstawia się następująco:

1)      prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski – prorektor ds. studenckich i kształcenia - przewodniczący komisji,

2)      dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (Wydział Humanistyczny),

3)      dr Marta Repelewicz (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

4)      dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu),

5)      dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

6)      dr Izabela Konieczna (Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania),

7)      dr Dorota Gonigroszek (Wydział Filologiczno-Historyczny),

8)      dr Joanna Majchrzyk-Mikuła (Wydział Nauk Społecznych),

9)       Sylwia Chrzanowska (URSS),

10)  Arkadiusz Kazimierczak (URSS),

11)  Kamila Usnarska (URSS),

12)  mgr Agnieszka Świerczek – sekretarz komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:38:07
Data aktualizacji:2016-09-06 08:38:08

Liczba wyświetleń strony: 1255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka