Zarządzenie Nr 73/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersyteckiego Centrum Mediów

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz na podstawie § 16 ust. 5 pkt 3) i  ust. 6, § 55 oraz § 69 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dniem 3 października 2016 r. tworzy się Uniwersyteckie Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Zadania i zakres działania oraz strukturę Uniwersyteckiego Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-06 09:10:45
Data aktualizacji:2016-10-06 09:10:46

Liczba wyświetleń strony: 1186

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka