Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 30/2019

Zarządzenie Nr 55/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2016 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 i art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się skład Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród dla nauczycieli akademickich, na kadencję 2016-2020, który przedstawia się następująco:

 

1)      dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK – przewodnicząca,

2)      dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK,

3)      dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK,

4)      prof. zw. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon,

5)      dr Grażyna Wiraszka,

6)      dr hab. Janusz Łuszczyński, prof. UJK,

7)      dr hab. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK,

8)      dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK,

9)      prof. zw. dr hab. Wiesław Łuczaj,

10)    dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK,

11)    dr Adam Zamojski,

12)    dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK,

13)    dr hab. Pelagia Bojko,

14)    dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. UJK,

15)    dr Andrzej Witusik,

16)    przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,

17)    przedstawiciel ZNP.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 75/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji ds. orderów i odznaczeń państwowych oraz nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego a także nagród
dla nauczycieli akademickich.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-12 10:49:56
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1309

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka