Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 90/2018

Zarządzenie Nr 104/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie wzoru karty przedmiotu

 

            Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się wzór karty przedmiotu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2.       Wprowadza się wzór karty przedmiotu w języku angielskim, stanowiący załącznik nr 2
do zarządzenia.

 

§ 2

1.      Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 12/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru karty przedmiotu.

2.      W odniesieniu do programów kształcenia, zawierających karty przedmiotów określone wg zarządzenia określonego w ust. 1 i zatwierdzonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3.      Do zmiany i tworzenia nowych programów kształcenia oraz rozpoczynających się cykli kształcenia od roku akademickiego 2017/2018, stosuje się wzory kart przedmiotów określone niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-12-30 11:50:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1689

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka