Zarządzenie Nr 80/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 20 października 2016 roku

w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Stypendialnych w roku
akademickim 2016/2017

 

Na podst. art. 200, 200a, 201 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 12 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r., poz. 558), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 3 ust. 2-3 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach i § 4 ust. 2-3 Regulaminu  składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach wprowadzonych  Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 79/2016 z dn. 19 października 2016 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017 powołuje się Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne w składzie:

 

1. Wydział Humanistyczny:

 

1) dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK – przewodniczący,

2) dr hab. Mariusz Nowak,

3) dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK,

4) dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK,

5) dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK,

6) dr hab. Joanna Senderska,

7) dr hab. Alicja Gałczyńska,

8) mgr Agnieszka Kania – przedstawicielka doktorantów.

 

2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:

 

1) prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka – przewodnicząca,

2) dr hab. Dariusz Banaś,

3) dr hab. Stanisław Huruk, prof. UJK,

4) dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK,

5) dr hab. Jakub Szlachetko,

6) dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK,

7) mgr Katarzyna Gałczyńska – przedstawicielka doktorantów.

 

3. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny:

 

1) prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk – przewodnicząca,

2) dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK,

3) prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch,

4) dr hab. Henryk Królikowski, prof. UJK,

5) mgr Iwona Wolańska – przedstawicielka doktorantów,

6) mgr Małgorzata Stępnik – przedstawicielka doktorantów.

 

4. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu:

 

1) dr hab. n. o zdrowiu Edyta Suliga, prof. UJK – przewodnicząca,

2) dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,

3) dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

4) mgr Paulina Sztandera – przedstawicielka doktorantów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-24 09:25:22
Data aktualizacji:2016-10-24 09:25:22

Liczba wyświetleń strony: 1497

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka