Zarządzenie Nr 2/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze. zm.) w związku z § 7 pkt 2) Uchwały Senatu Nr 75/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 87/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia regulaminu Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, ust. 4 w rozdziale IV otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

„4. Termin nadsyłania/składania prac upływa z dniem 15 marca 2016 roku”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-02-01 14:58:29
Data aktualizacji:2016-02-01 14:58:29

Liczba wyświetleń strony: 1765

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka