Zarządzenie Nr 61/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 września 2016 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie:

„Komisja przeprowadzi konkurs, zbierze i rozpatrzy zgłoszone oferty oraz przedstawi rektorowi Uniwersytetu rekomendowanego kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w terminie nie później, niż do dnia 30 września 2016 roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-14 13:17:52
Data aktualizacji:2016-09-14 13:17:52

Liczba wyświetleń strony: 1158

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka