Zarządzenie Nr 28/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia w roku akademickim  2016/2017

 

            Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 682) oraz zarządzenia nr 96/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie planowanych kosztów ponoszonych w związku z przyjmowaniem na studia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.            Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim  2016/2017 w wysokości:

1)   opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 120,00 zł,

2)   opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki – 85,00 zł,

3)   opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie – 85,00 zł,

4)   opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe – 80,00 zł,

5)   opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające – 20,00 zł.

2.            Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1–3 umożliwia rejestrację na dwa kierunki (postępowania rekrutacyjne) wybrane przez kandydata.

 

§ 2

 

1.            Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust.2.

2.            Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

1)        braku potwierdzenia rejestracji i niedopuszczenia do postepowania rekrutacyjnego,

2)        nieuruchomienia kierunku studiów.

 

 § 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-08 12:40:21
Data aktualizacji:2016-06-08 12:40:22

Liczba wyświetleń strony: 1612

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka