Zarządzenie Nr 11/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca  2016 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

            Na podstawie § 10 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Rok akademicki 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.

2.      Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

Rok akademicki na studiach obejmuje:

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2016

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016 – 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne

03.10.2016 – 22.12.2016

ferie zimowe

23.12.2016 – 01.01.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2017 – 26.01.2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych

-

zimowa sesja egzaminacyjna

27.01.2017 – 07.02.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

27.01.2017

przerwa międzysemestralna

08.02.2017 – 12.02.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

13.02.2017 – 19.02.2017

SEMESTR LETNI

20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne

20.02.2017 – 12.04.2017

wakacje wiosenne

13.04.2017 – 18.04.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

19.04.2017 – 13.06.2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2017

16.06.2017

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2017 – 30.06.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

19.06.2017

wakacje letnie

01.07.2017 – 15.09.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

18.09.2017 – 26.09.2017

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

27.09.2017 – 29.09.2017

 

 

§ 3

 

  1. Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych na semestr) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2017 roku.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 23 września 2016 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 15 lutego 2017 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-04-04 15:20:35
Data aktualizacji:2016-04-04 15:21:42

Liczba wyświetleń strony: 2172

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka