Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 66/2018

Zarządzenie Nr 37/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę

zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad

przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu

Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

           

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasady przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 55/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wraz ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr  10/2015 dnia 4 lutego 2015 roku, zarządzenia nr 59/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zarządzenia 85/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-06-28 12:57:51
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1269

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka