Traci moc na podstawie Zarządzenia Nr 116/2019

Zmiany w zarządzeniu nr 2/2017, 20/2017, 84/2017, 8/2018, 32/2018

Zarządzenie Nr 68/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się dziekanom pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe, a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające:

1)      dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania – dziekan – dr hab. Wojciech Saletra prof. UJK,

2)      dla studentów Wydziału Humanistycznego – dziekan – dr hab. Janusz Detka prof. UJK,

3)      dla studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego – dziekan - dr hab. inż. Barbara Gawdzik,  

4)      dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  – dziekan – dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK,

5)      dla studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu –  dziekan  – prof. dr hab. n. med. Marianna Janion,

6)      dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan  – dr hab. Jacek Bonarek,

7)      dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim – dziekan – prof. zw. dr  hab. Andrzej Felchner,

8)      dla słuchaczy Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik – dr Rafał Pawłowski.

 

§ 2

Osoby, o których mowa w § 1 są umocowane do zawierania i podpisania umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe, a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające w okresie kadencji 2016-2020. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-26 10:42:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-11-13 13:40:04

Liczba wyświetleń strony: 1189

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka