Zarządzenie Nr 38/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2016 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 58/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Systemu wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 58/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Systemu wyznaczania i monitorowania realizacji celów i zadań w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasową treść § 13 ust. 4 zastępuje się treścią w następującym brzmieniu:                                                                  

 

„4.  W oparciu m.in. o raporty roczne z wykonania planów zadań rektor do końca września każdego roku przedkłada Senatowi sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu za rok poprzedni.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-28 13:09:46
Data aktualizacji:2016-06-28 13:09:46

Liczba wyświetleń strony: 1346

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka