Zarządzenie Nr 72/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 października 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu dokonuje się poniższych zmian:

 

1.      likwiduje się Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej.

2.      tworzy się:

 

1)      Zakład Medycyny Rodzinnej i Geriatrii,

2)      Zakład Fizjologii,

3)      Zakład Mikrobiologii i Immunologii,

4)      Zakład Immunologii Klinicznej.

 

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmian, o których  mowa w § 1,  struktura organizacyjna Wydziału Lekarskiego
i Nauk o Zdrowiu przedstawia się następująco:

 

„ § 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu  wchodzą:

 1. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 2. Instytut  Fizjoterapii,
 3. Instytut Zdrowia Publicznego,
 4. Instytut Nauk Medycznych.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

 1. Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego,
 2. Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa  Pediatrycznego i Społecznego,
 3. Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego,
 4. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie,
 5. Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa  Onkologicznego,
 6. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego,
 7. Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego,
 8. Pracownia Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 

§ 3

 

W skład Instytutu Fizjoterapii wchodzą:

 1. Zakład Patobiomechaniki,
 2. Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii,
 3. Zakład Medycyny Fizykalnej,
 4. Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
 5. Zakład Terapii Manualnej,
 6. Zakład Rehabilitacji Narządu Słuchu i Równowagi.

 

§ 4

 

W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:

 1. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
 2. Zakład Profilaktyki Społecznej,
 3. Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,
 4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego,
 5. Zakład Medycyny Ratunkowej,
 6. Pracownia Psychologii i Pedagogiki.

 

§ 5

 

W skład Instytutu Nauk Medycznych wchodzą:

1.      Zakład Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.      Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego z Pracownią Badań Naukowych,

3.      Zakład Patologii,

4.      Zakład Medycyny Rodzinnej i Geriatrii,

5.      Zakład Fizjologii,

6.      Zakład Mikrobiologii i Immunologii,

7.      Zakład Immunologii Klinicznej.

 1. Pracownia Badań Naukowych.”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-06 09:05:28
Data aktualizacji:2016-10-06 09:24:23

Liczba wyświetleń strony: 991

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka