Zarządzenie Nr 52/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie zmiany zarządzenie Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2016  roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 6 ust. 1 i 2 Uchwały nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dn. 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich  w roku akademickim 2016/2017 zarządza się, co następuje:

§ 1

1.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje dr hab. Janusza Króla, prof. UJK z funkcji przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich
w roku akademickim 2016/2017.

2.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje prof. zw. dr hab. Marka Ruszkowskiego - prorektora ds. studenckich i kształcenia na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

3.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje dr hab. prof. UJK Alicję Gałczyńską - przedstawiciela Wydziału Humanistycznego, na członka Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017.

§ 2

Aktualny skład Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej do spraw Studiów Doktoranckich, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1, przedstawia się następująco:

1)      prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski – prorektor ds. studenckich i kształcenia - przewodniczący komisji,

2)      dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK (Wydział Humanistyczny)

3)      dr hab. Katarzyna Ziołowicz (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny),

4)      dr hab. n. med. Marcin Sadowski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu),

5)      dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),

6)      mgr Magdalena Osipowicz-Szulc – przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-09-06 08:39:03
Data aktualizacji:2016-09-06 08:39:03

Liczba wyświetleń strony: 1194

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka