Zarządzenie Nr 81/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w UJK oraz wysokości zwiększenia stypendium w roku akademickim 2016/2017

 

 

Na podst. art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2012 r. poz. 572 ze zm.), § 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2016 r., poz. 558), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w Kielcach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach nr 79/2016 z dn. 19 października 2016 r.  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Liczbę doktorantów - uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2016/2017 określa poniższa tabela:

 

Kierunek studiów

Rok studiów

I

II

III

IV

Pedagogika

5

3

2

1

Sztuki Piękne

3

4

3

 -

Historia

3

2

3

4

Językoznawstwo

1

1

1

1

Literaturoznawstwo

2

4

1

4

Biologia

2

1

2

2

Chemia

1

1

1

1

Fizyka

0

0

1

0

Geografia

1

1

1

1

Nauki o zdrowiu

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2016/2017 wynosi tysiąc złotych.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-10-24 09:27:23
Data aktualizacji:2016-10-24 09:28:59

Liczba wyświetleń strony: 1350

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka