Zarządzenie Nr 90/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W Instytucie Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych likwiduje się Zakład Pedagogiki Pracy i Teorii Rozwoju Zawodowego.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w § 1,  dotychczasową treść § 2 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

W skład Instytutu Nauk Pedagogicznych wchodzą:

 

1)      Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia,

2)      Zakład Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej i Resocjalizacyjnej,

3)      Zakład Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego,

4)      Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych,

5)      Zakład Psychologii,

6)      Pracownia Wychowania Estetycznego. ”

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-11-04 14:53:48
Data aktualizacji:2016-11-04 14:53:49

Liczba wyświetleń strony: 1230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka