Zmienione przez zarządzenia Nr 107/2017 , 58/2018 , 59/2018

Zarządzenie Nr 88/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

           Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania wchodzą:

1.  Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa.

2.  Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji.

3.  Instytut Zarządzania.

4.  Katedra Krajów Europy Północnej.

 

§ 2

 

W skład Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa wchodzą:

1.  Zakład Historii i Administracji Bezpieczeństwa.

2.  Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej.

3.  Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.

4.  Zakład Teorii Polityki i Komunikacji Społecznej.

5.  Zakład Cywilizacji Europejskiej.

6.  Pracownia Samorządu i Polityki Regionalnej w Europie.

7.  Pracownia Badań nad Migracjami w Europie.

 

§3

 

W skład Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji wchodzą:

1.  Zakład Mikroekonomii.

2.  Zakład Makroekonomii i Finansów.

3.  Zakład statystyki i Ekonometrii.

4.  Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji.

5.  Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej.

6.  Zakład Samorządu Terytorialnego.

7.  Zakład Ekonomiki Bezpieczeństwa.

8.  Zakład Ekonomii Międzynarodowej.

9.  Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

10.            Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji.

11.            Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego.

12.            Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy.

13.            Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki.

14.            Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa.

 

§4

 

W skład Instytutu Zarządzani wchodzą:

1.  Zakład Zarządzania Strategicznego.

2.  Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu.

3.  Zakład Zarządzania Finansami.

4.  Zakład Rachunkowości.

5.  Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji.

6.  Zakład Logistyki.

7.  Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem.

8.  Zakład Zarządzania Regionem.

 

 

 

§5

Tracą moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie nr 113/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

2.      Zarządzenie nr 66/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 30 września 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

3.      Zarządzenie nr 18/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

4.      Zarządzenie nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

5.      Zarządzenie nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji.

6.      Zarządzenie nr 48/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji.

7.      Zarządzenie nr 72/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

8.      Zarządzenie nr 80/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1.10.2016r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-11-04 14:45:52
Data aktualizacji:2020-08-28 12:35:21

Liczba wyświetleń strony: 1109

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka