Traci moc na podstawie zarządzenia nr 284/2020

Zarządzenie Nr 4/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej dla Uniwersytetu

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U.
z 2012 poz. 572 ze. zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej dla Uczelni w Kielcach, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     odwołuje się Pana Lecha Pepaś,

2)      powołuje się Pana Mirosława Szwed.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1, skład Komisji Socjalnej przedstawia się następująco:

1)           Katarzyna Chojnacka,

2)            Agnieszka Łosak,

3)           Anna Wysocka,

4)            Mirosław Szwed,

5)           Anna Śmietańska,

6)           Stanisław Cygan,

7)           Barbara Antonkiewicz,

8)           Bożena Kosno,

9)           Mariola Rybak.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2016-02-05
Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2016-02-12 12:15:43
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 10:13:26

Liczba wyświetleń strony: 1588

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka