Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 67/2018

Zarządzenie Nr 70/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2016 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+           

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus+.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-09-28 13:10:47
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1360

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka