Zmiany w zarządzeniu nr 61/2016

Zarządzenie Nr 41/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lipca 2016 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący skład Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej:

1.      dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK – przewodnicząca,

2.      dr Tomasz Chrząstek,

3.      dr Dorota Kozieł,

4.      dr hab. Barbara Barszcz prof. UJK,

5.      dr hab. Janusz Król prof. UJK,

6.      dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła prof. UJK.

§ 2

 

Komisja przeprowadzi konkurs, zbierze i rozpatrzy zgłoszone oferty oraz przedstawi rektorowi Uniwersytetu rekomendowanych kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w terminie do dnia 9 września 2016 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-07-25 11:39:55
Data aktualizacji:2016-09-14 13:18:29

Liczba wyświetleń strony: 1281

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka