Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 65/2018

Zarządzenie Nr 47/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 sierpnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi

 

           

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów
w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
a partnerskimi uczelniami zagranicznymi, wraz ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 11/2015 dnia 4 lutego 2015 roku, zarządzenia nr 60/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku oraz zarządzenia
nr 85/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2016-08-03 11:59:03
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1479

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka