Zarządzenie nr 33/2016

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 czerwca 2016 roku

zmieniające Zarządzenie nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i art. 197 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

                                                                          § 1

 

1.        Uchyla się załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.        Do Zarządzenia nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dn. 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów, obowiązujących na studiach doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się wzór Oświadczenia o autorstwie pracy doktorskiej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

       § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2016-06-17 13:44:46
Data aktualizacji:2016-06-17 13:44:47

Liczba wyświetleń strony: 1430

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka