Zarządzenie Nr 100/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 18 października 2017 roku

w sprawie liczby doktorantów uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UJK oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2017/2018

 

Na podst. art. 200 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 16 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1696), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                         w Kielcach oraz § 2 Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 98/2017 z dn. 17 października 2017 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Liczbę doktorantów – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, w roku akademickim 2017/2018 określa poniższa tabela:

 

 

Lp.

Kierunek studiów

I rok

II rok

III rok

IV rok

1

Historia

1

3

2

2

2

Językoznawstwo

1

1

1

1

3

Literaturoznawstwo

1

3

4

1

4

Pedagogika

-

4

3

2

5

Sztuki piękne

-

3

3

-

6

Biologia

1

1

1

2

7

Chemia

-

0

1

1

8

Fizyka

0

-

0

1

9

Geografia

1

0

1

1

10

Nauki o zdrowiu

1

4

4

-

 

§ 2

 

Wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018 wynosi tysiąc trzysta złotych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-19 13:58:39
Data aktualizacji:2017-10-19 13:58:39

Liczba wyświetleń strony: 1242

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka