Traci moc na podstawie zarządzenia nr 179/2020

Zarządzenie Nr 29/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania bibliotecznej Komisji ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 3,4 i 5 Regulaminu Organizacyjnego Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

 

§1

W celu prowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim powołuję  Komisję ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi w składzie:

mgr Urszula Jagodzińska – przewodnicząca,

mgr Konrad Klukowski – członek,

mgr Małgorzata Pisarek – członek,

mgr Agnieszka Rogozińska – członek.

 

 

§2

Komisja ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi posiada charakter stałego zespołu roboczego powołanego na ustawowy okres trwania kadencji władz Uniwersytetu.

 

§3

Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne
z obwiązującymi przepisami przeprowadzenie selekcji w celu stworzenia optymalnych warunków do gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez eliminowanie pozycji nieprzydatnych, w stosunku do aktualnych i przewidywanych potrzeb.

 

§4

  1. Organizację prac Komisji określa szczegółowo Instrukcja zasad i trybu prowadzenia selekcji oraz postępowania z materiałami zbędnymi.
  2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§5

Komisja podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora  ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

§6

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-21 13:25:05
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-09-15 11:11:33

Liczba wyświetleń strony: 1156

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka