Zarządzenie Nr 4/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 24 ust. 7 i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-12 12:38:14
Data aktualizacji:2017-01-12 12:38:14

Liczba wyświetleń strony: 1437

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka