Zarządzenie Nr 37/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Filologiczno - Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie § 14 ust. 7 i § 16 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego na wniosek Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego, dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych likwiduje się:
  1. Pracownię Stosunków Międzynarodowych,
  2. Pracownię Języka Polskiego,
  3. Pracownię Historii Literatury.
  1. w strukturze Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych tworzy się Zakład Międzynarodowych Stosunków Kulturowych.

 

§ 2

Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1,  dotychczasową treść § 3 zarządzenia nr 12/2013  rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„§3

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

1.      Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych.

  1. Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku,
  2. Zakład Historii Polski do XIX wieku,
  3. Zakład Historii XIX i XX wieku,
  4. Zakład Międzynarodowych Stosunków Kulturowych.

 

2.      Katedra Filologii Angielskiej.

1)      Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,

2)      Pracownia Języka Angielskiego,

3)     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.”

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-29 10:40:15
Data aktualizacji:2017-03-31 08:06:24

Liczba wyświetleń strony: 1137

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka