Zarządzenie Nr 15/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie prowadzenia szczegółowych rejestrów prac magisterskich i licencjackich oraz trybu zatwierdzania tematów tych prac

 

Na podstawie § 69 ust. 3 pkt 5) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Zobowiązuje się jednostki organizacyjne do prowadzenia szczegółowych rejestrów wszystkich prac dyplomowych.

2.    Rejestr powinien zawierać: imię i nazwisko autora pracy, numer albumu, kierunek, poziom i formę studiów, nazwisko promotora oraz recenzenta pracy.

§ 2

Tematy prac dyplomowych realizowanych w danym roku akademickim muszą być zatwierdzone przez rade instytutu.

 

§ 3

1.    Traci moc zarządzenie rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 28/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie w sprawie prowadzenia szczegółowych rejestrów prac magisterskich i licencjackich oraz trybu zatwierdzania tematów tych prac.

2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-17 14:10:17
Data aktualizacji:2017-02-17 14:10:17

Liczba wyświetleń strony: 1817

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka