Zmienione zarządzeniem 28/2018

Zarządzenie Nr 72/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 lipca 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1. Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.  Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-06 11:15:21
Data aktualizacji:2018-05-10 13:20:46

Liczba wyświetleń strony: 1253

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka