Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 195/2020

Zarządzenie Nr 5/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 stycznia 2017 roku

w sprawie upoważnienia do podpisywania skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.); art. 3¹ § 1, 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam niżej wymienione osoby do podpisywania w moim imieniu skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:

1.      Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr Aleksandra Pisarska;

2.      Kierownik Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr Marcin Małek;

3.      Pracownicy Działu Kadr w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr Agnieszka Łosak, mgr Justyna Podsiadło, mgr Maciej Wadowiec, mgr Emilia Wojciechowska, mgr Filomena Bakalarz, mgr Renata Goska – Bolanowska;

4.      Pracownik Działu Obsługi Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu – mgr Aneta Dębowska;

5.      Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – mgr inż. Zdzisław Kubicki, mgr inż. Tomasz Baszak.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-16
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-17 14:09:20
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-11-06 09:12:41

Liczba wyświetleń strony: 1289

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka