Zarządzenie Nr 106/2017

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 listopada  2017 roku

zmieniające zarządzenie Rektora Nr 52/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje: 

§ 1

1.      W zarządzeniu Rektora Nr 52/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa
w procedurze konkursowej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dotychczasowy załącznik nr 2 pn. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROCEDURZE KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+” zastępuję się nowym załącznikiem nr 2.

2.      Załącznik nr 2 pn. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROCEDURZE KONKURSOWEJ W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+” w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-17 08:21:59
Data aktualizacji:2017-11-17 08:21:59

Liczba wyświetleń strony: 795

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka