Zarządzenie Nr 21/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia składu Komisji Kwalifikacyjnej ds. Dyplomowanych Bibliotekarzy i Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) oraz § 69 ust. 2 oraz § 131 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. Dyplomowanych Bibliotekarzy i Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej, na kadencję 2016-2020, który przedstawia się następująco:

1) prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło – przewodniczący;

2) dr Henryk Suchojad;

3) mgr Monika Marcinkowska;

4) dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, prof. UJK;

5) dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK.

 

§ 2

Obsługę organizacyjno-administracyjną Komisji sprawuje Biblioteka Uniwersytecka.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-22 11:55:09
Data aktualizacji:2017-02-22 11:55:10

Liczba wyświetleń strony: 1213

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka