Zarządzenie Nr 36/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.
z 2016 poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 66/2016 w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych w § 1 treść
pkt 1) zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1) prorektorowi ds. studenckich i kształcenia - dr hab. Monice Szpringer, prof. UJK,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2017-03-29 10:39:03
Data aktualizacji:2017-03-29 11:06:46

Liczba wyświetleń strony: 1051

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka