Zarządzenie Nr 24/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniające zarządzenie nr 32/2012 z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zasad organizowania konferencji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie § 69 ust. 2 i ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchyla się dotychczasowe załączniki nr 1 i nr 4 i w ich miejsce wprowadza się załączniki w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:47:15
Data aktualizacji:2017-03-13 12:06:08

Liczba wyświetleń strony: 1418

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka