Zarządzenie Nr 90/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 września 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku, uchyla się załączniki:

1)       załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów

2)       załącznik nr 12 – oświadczenie doktoranta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

3)       załącznik nr 14 – oświadczenie doktorantów/członka rodziny o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych,

4)       załącznik nr 17 – oświadczenie doktoranta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

5)       załącznik nr 24 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne,

6)       załącznik nr 25 – zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta.

 

§ 2

 

1.      W Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku, wprowadza się załączniki:

1)     „załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I roku studiów”,

2)     „załącznik nr 12 – oświadczenie doktoranta/członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu”,

3)     „załącznik nr 14 – oświadczenie doktoranta/członka rodziny o dochodzie uzyskanym
z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych”,

4)     „załącznik nr 17 – oświadczenie doktoranta/członka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej”,

5)     „załącznik nr 24 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne”,

6)     „załącznik nr 25 – zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta”.

2.      Załączniki o jakich mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-18 08:43:28
Data aktualizacji:2017-09-20 10:38:07

Liczba wyświetleń strony: 1394

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka