Zarządzenie Nr 99/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z  dnia 18 października 2017 roku

w sprawie liczby oraz wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich w UJK w roku akademickim 2017/2018

 

Na podst. art. 200 ust. 1-3, art. 195a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016, poz. 1311), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach w roku akademickim 2017/2018, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJK nr 98/2017 z dn. 17 października 2017 r. zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

 

Liczba doktorantów, odbywających studia doktoranckie w UJK w Kielcach, uprawnionych do otrzymania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych wydziałach wynosi:

 

 

Lp.

Wydział

Liczba uprawnionych                       na I roku studiów

Liczba uprawnionych                   na II i kolejnych latach studiów

1

Wydział Humanistyczny

8

14

2

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

4

11

3

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

0

10

4

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

3

10

 

§ 2

 

Wysokość kwoty stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-19 13:54:30
Data aktualizacji:2017-10-19 13:54:31

Liczba wyświetleń strony: 1466

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka