Zmienione zarządzeniem nr 43/2017

Zarządzenie Nr 16/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2016/2017
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 4 Uchwały Senatu Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się Regulamin Konkursu dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-02-16
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-17 14:11:07
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-19 14:50:17

Liczba wyświetleń strony: 2410

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka