Zarządzenie Nr 82/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”

 Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842.) oraz § 69 ust. 2 Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych
w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych
” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-25 12:27:51
Data aktualizacji:2017-08-25 12:27:51

Liczba wyświetleń strony: 1118

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka