Zarządzenie Nr 56/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 maja  2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie projektu „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

§ 1

W Regulaminie  projektu  „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 46/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się poniższe zmiany:

 

1)         § 4 pkt a) otrzymuje brzmienie:

„a)       wyrazi chęć uczestnictwa w Projekcie przez wypełnienie i złożenie Oświadczenia Uczestnika  Projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu);”

 

2)         § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.       Rekrutacja uczestnika do Projektu polega na złożeniu w Biurze Projektu wypełnionych przez studenta/tkę dokumentów: Oświadczenia Uczestnika Projektu oraz formularza zgłoszeniowego.”

 

3)         dotychczasowy załącznik nr 1 do Regulaminu projektu „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna" zastępuje się nowym załącznikiem nr 1, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-19 09:36:26
Data aktualizacji:2017-05-19 10:34:50

Liczba wyświetleń strony: 1153

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka