Zarządzenie Nr 25/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia kart obiegowych

 

Na   podstawie   art.   66   ust.   2   ustawy   z   dnia   27   lipca   2005   roku   Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się wzór kart obiegowych stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

  1. Załącznik nr 1 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Załącznik nr 2 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Filii w Piotrkowie Trybunalskim.
  3. Załącznik nr 3 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.
  4. Załącznik nr 4 – karta obiegowa studenta/ absolwenta studiów stacjonarnych kierunku edukacja artystyczna  w  zakresie  sztuki  muzycznej  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

  1. Traci  moc   zarządzenie   nr   22/2015   Rektora   Uniwersytetu   Jana   Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia kart obiegowych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-08 14:33:56
Data aktualizacji:2017-03-08 14:40:24

Liczba wyświetleń strony: 1579

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka