Zarządzenie Nr 46/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 kwietnia  2017 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin, określający zasady uczestnictwa w projekcie „Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna” realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2.      Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-04-13 10:58:16
Data aktualizacji:2017-04-13 10:58:17

Liczba wyświetleń strony: 1230

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka